Kiitokset sponsoreille tapahtuman mahdollistamisesta!

Ernst & Young

EY

Fysiikan osasto ja matematiikan osasto

Fysiikan osasto

Waldemar von Frenckell -säätiö

Waldemar von Frenckell -säätiö

Suomen Fyysikkoseura

Fyysikkoseura

Suomalainen tiedeakatemia, Matematiikan rahasto

Suomalainen tiedeakatemia, Matematiikan rahasto

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

HYY

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki

Tekniikan akateemiset TEK

TEK

Loimu ry

Loimu

empty

empty